Tốc Chiến: Tổng quan về trang bị trong phiên bản 2.4 Update 04/2024

Trang bị dành cho các tướng xạ thủ

1. Huyết Kiếm

Tốc Chiến: Tổng quan về trang bị trong phiên bản 2.4 - Ảnh 1

Giá: 3.400 vàng → 3.200 vàng

Lên đồ từ: Áo Choàng Tím (1.000 vàng) + Huyết Trượng (1.200 vàng) + 1.000 vàng

65 SMCK → 40 SMCK

2. Lưỡi Hái Linh Hồn

Tốc Chiến: Tổng quan về trang bị trong phiên bản 2.4 - Ảnh 2

Giá: 3.100 vàng

Lên đồ từ Búa Chiến Caulfield (1.200 vàng) + Áo Choàng Tím (1.000 vàng) + 900 vàng

25% Tỷ Lệ Chí Mạng

25 Điểm Hồi Kỹ Năng

DUY NHẤT – Hào Quang Tinh Hoa: Kỹ năng kích hoạt gây sát thương và các đòn đánh cường hóa gây thêm 10 sát thương vật lý +70% Tỷ Lệ Chí Mạng. Kỹ năng tương tự chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng này 1 lần trên mỗi mục tiêu khác nhau.

DUY NHẤT – Hút Năng Lượng: Đòn đánh thường hồi lại 2% Năng Lượng đã mất khi đánh trúng

3. Kiếm Năng Lượng Solari

Tốc Chiến: Tổng quan về trang bị trong phiên bản 2.4 - Ảnh 3

Giá: 3.000 Vàng

Lên đồ từ Kiếm Chích (1.200 vàng) + Áo Choàng Tím (1.000 vàng) + 800 vàng

25% Tỷ Lệ Chí Mạng

25 Điểm Hồi Kỹ Năng

DUY NHẤT – Ánh Sáng Mặt Trời: Dùng kỹ năng để thu thập Hào Quang (tối đa 3 điểm tích trữ) để tăng 25% Tỷ Lệ Chí Mạng trong tối đa 10 giây. Đòn đánh chí mạng sẽ tiêu hao 1 điểm Hào Quang để gây thêm 26 – 40 Sát Thương Chuẩn trên đòn đánh, tăng tối đa 150% đối với mục tiêu thấp máu. Mỗi kỹ năng duy nhất chỉ có thể tích trữ 1 điễm mỗi 2 giây.

Sát Thương Chuẩn tối đa: 65 – 100 nếu mục tiêu còn <= 35% Máu

4. Phong Thần Kiếm

Tốc Chiến: Tổng quan về trang bị trong phiên bản 2.4 - Ảnh 4

Giá:  2.900 vàng

Lên đồ từ Áo Choàng Tím (1.000 vàng) + Mảnh Vỡ Kircheis (900 vàng) + 1.000 vàng

20% Tốc Độ Đánh

25% Tỷ Lệ Chí Mạng

NỘI TẠI – Tích Điện: Di chuyển và Tấn công sẽ tích tụ 1 đòn đánh Tích Điện.

NỘI TẠI – Tê Liệt: Đòn đánh Tích Điện của bạn gây thêm 120 sát thương phép. Ngoài ra, đòn đánh Tích Điện còn làm chậm kẻ địch đi 75% trong 0,5 giây.

5. Đoản Đao Navori

Tốc Chiến: Tổng quan về trang bị trong phiên bản 2.4 - Ảnh 5

Giá:  3.100 vàng

Lên đồ từ Búa Chiến Caulfield (1.200 vàng) + Áo Choàng Tím (1.000 vàng) + 900 vàng

25% Tỷ Lệ Chí Mạng

15 Điểm Hồi Kỹ Năng

NỘI TẠI – Nhát Chém Khéo Léo: Đòn đánh thường gây chí mạng sẽ giảm thời gian hồi tất cả kỹ năng (trừ chiêu cuối) đi 15% thời gian hồi chiêu còn lại.

Trang bị dành cho các tướng khác

1. Chấn Tử Pha Lê

Tốc Chiến: Tổng quan về trang bị trong phiên bản 2.4 - Ảnh 7

Giá: 2.900 vàng

Lên đồ từ Giáp Tay Seeker (1.200 vàng) + Sách Quỷ (1.000 vàng) + 700 vàng

50 SMPT

15 Điểm Hồi Kỹ Năng

NỘI TẠI – Gương Phản Đòn: Khi sử dụng kỹ năng sẽ nhận 1 mảnh gương (tối đa 3 mảnh) để chặn 10 sát thương vật lý +5% SMPT từ một tướng địch và gây 20 sát thương phép + 10% SMPT lên tướng đó.

2. Thương Phục Hận Serylda

Tốc Chiến: Tổng quan về trang bị trong phiên bản 2.4 - Ảnh 8

Giá: 3.000 vàng

Lên đồ từ + Búa Chiến Caulfield (1.200 vàng) + Cung Xanh (1.300 vàng) + 500 vàng

15 Điểm Hồi Kỹ Năng

30% Xuyên Giáp

DUY NHẤT – Lạnh Lùng: Các Kỹ năng gây sát thương Làm Chậm kẻ địch đi 30% trong 1 giây.

3. Trượng Lưu Thủy

Tốc Chiến: Tổng quan về trang bị trong phiên bản 2.4 - Ảnh 9

Giá: 2.500 vàng

Lên đồ Từ Sách Quỷ (1.000 vàng) + Bí Chương Thất Truyền (1.050 vàng) + 450 vàng

350 Năng Lượng

20 Điểm Hồi Kỹ Năng

NỘI TẠI – Nước Sủi Bọt: Hồi Máu hoặc Tạo Lá Chắn cho một đồng minh tăng cho cả hai 20 Điểm Hồi Kỹ Năng và 20 – 40 Sức Mạnh Phép Thuật (tùy theo cấp độ của mục tiêu) trong 4 giây.

4. Đao Tím

Tốc Chiến: Tổng quan về trang bị trong phiên bản 2.4 - Ảnh 10

Giá: 2.700 vàng

Lên từ: Cung Gỗ (900 vàng) + Áo Choàng Bạc (900 vàng) + 900 vàng

50 Kháng Phép

NỘI TẠI – Xé Toạc: Các Đòn Đánh gây thêm 15 – 80 (dựa trên cấp độ) sát thương phép trên đòn đánh. Khi còn dưới 50% Máu, gây sát thương lên tướng địch sẽ hồi máu cho bản thân (100% với tướng cận chiến / 33% với tướng đánh xa) dựa trên sát thương sau khi giảm trừ của hiệu ứng.