PUBG Season 10 sẽ kết thúc trong tuần này Update 04/2024

Nếu bạn chưa hoàn thành Season Pass, thì bạn nên hoàn thành nó nhanh lên. 

Mùa hiện tại của PUBG sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 3 trước khi bảo trì máy chủ trực tiếp, vì vậy, bây giờ là thời điểm để hoàn thành mọi nhiệm vụ còn lại mà bạn đang thực hiện. Mặc dù có thể bạn sẽ không tăng tiến độ nào nữa trên Season Pass khi nó hết hạn, nhưng vẫn còn một chút thời gian để tận hưởng phần thưởng từ nó. Mùa 10 của PUBG sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 3, vì vậy bạn có thể nhận một số phần thưởng ngay cả khi mùa giải kết thúc. Cách dễ nhất để có được tất cả chiến lợi phẩm của bạn là khởi động trò chơi và nhấn nút ‘Lấy toàn bộ (Claim all)’ trên Battle Pass.

Thông tin chi tiết về mùa giải tiếp theo của PUBG hiện chưa có nhiều, nhưng chúng tôi đã có cái nhìn sơ lược về một số điều. Survivor Pass bây giờ sẽ độc lập với mỗi phần và sẽ bắt đầu và kết thúc vào một thời điểm khác nhau. Các phiếu tăng cấp chưa sử dụng cũng sẽ có thể sử dụng được trong lần vượt qua tiếp theo.

>>>>> Lộ diện cấu hình tối thiểu của Yakuza 6: The Song of Life