7.29d Vietsub: IceFrog nói không với lươn lẹo và mưu mẹo Update 05/2024

Cách đây ít giờ đồng hồ, IceFrog đã tung ra bản cập nhật 7.29d cho tựa game Dota 2. Bản patch lần này khá nhỏ và chỉ tập trung vào việc balance lại các Hero hotpick ở Regional League vừa qua để chuẩn bị cho AniMajor diễn ra vào tuần tới.

Cập nhật chung

Sửa lỗi Creep sẽ không bao giờ tự tìm đường đi nữa nếu nó không thể tìm được đường đi thẳng

Cập nhật về Item

Vanguard

Damage block giảm từ 70/35 còn 64/32

Sange

Lifesteal và HP Regen Amp giảm từ 24% còn 20%

Sange and Yasha

Lifesteal và HP Regen Amp giảm từ 25% còn 22%

Kaya and Sange

Lifesteal và HP Regen Amp giảm từ 25% còn 22%

Heaven’s Halberd

Lifesteal và HP Regen Amp giảm từ 24% còn 20%

Solar Crest

Giảm đi lượng attack speed bonus/slow của Shine từ 55 còn 50

Cập nhật về Hero

Ancient Apparition

– ICE VORTEX

Magic resistance reduction giảm từ 15/20/25/30 còn 12/16/20/24

– ICE BLAST

Damage giảm từ 250/350/450 còn 250/325/400

Axe

– BERSERKER’S CALL

Cooldown tăng từ 16/14/12/10 lên 17/15/13/11

– COUNTER HELIX

Shard proc chance giảm từ 10% còn 5%

Bristleback

– VISCOUS NASAL GOO

Scepter AOE giảm từ 950 còn 900

Cooldown tăng từ 1.5s lên 1.75s

– TALENTS

Level 10 talent thay đổi từ +20MS thành +15 damage

Broodmother

– SPIN WEB

Aghanim’s Shard không còn giảm thời gian hồi Web nữa

– INSATIABLE HUNGER

Lifesteal giảm từ 70%/80%/90%/100% còn 40%/60%/80%/100%

– TALENTS

Level 15 talent thay đổi từ 15% giảm Cooldown -15s Thời gian hồi Web

Level 20 talent giảm từ +18 spider damage còn +15

Centaur Warruner

Base Attack Speed giảm từ 100 to 90

– STAMPEDE

Cooldown tăng từ 90 lên 100

– TALENTS

Level 15 talent giảm từ +6 armor còn +5 armor

Dark Willow

– CURSED CROWN

Aghanim’s Shard giảm cooldown từ 3s xuống còn 2s

– TALENTS

Level 20 talent giảm từ -8s Bramble Maze CD còn -7s.

Faceless Void

Base strength giảm từ 22 còn 20


Các hotpick bị giảm sức mạnh nhằm cân bằng hơn so với phần còn lại

Invoker

– COLD SNAP

Trigger Cooldown tăng từ 0.77->0.57 lên 0.83->0.62

– ALACRITY

Damage/Attack Speed giảm từ 10->115 còn 10->94

Medusa

– MYSTIC SNAKE

Thời gian hóa đá khi có Scepter giảm từ 1.5s còn 1.3s

– TALENTS

Level 15 talent thay đổi từ +35% Mystic Snake Mana Gain thành -1.5s Mystic Snake Cooldown

Level 20 talent thay đổi từ -3s Mystic Snake Cooldown thành +35% Mystic Snake Mana Gain.

Snapfire

– FIRESNAP COOKIE

Stun duration giảm từ 1.6/1.8/2.0/2.2 còn 1.3/1.6/1.9/2.2

– LIL’ SHREDDER

Armor reduction per attack giảm từ 1 còn 0.75

Timbersaw

– TIMBER CHAIN

Buyback khi đang phi thân bằng Timber Chain sẽ không còn giúp Timbersaw dịch chuyển đến vị trí trước khi chết nữa

Tiny

Movement speed giảm từ 300 còn 295

– TOSS

Buyback khi đang lơ lửng bởi hiệu ứng Toss sẽ không còn dịch chuyển đến vị trí trước khi chết nữa


Ếch Băng nói không với mưu mẹo

Warlock

Base strength giảm từ 26 còn 24

– SHADOW WORD

Duration giảm từ 12s còn 10s

Heal/damage tăng từ 15/25/35/45 lên 18/27/36/45

Wraith King

– VAMPIRIC SPIRIT

Mana cost tăng từ 65/70/75/80 lên 70/80/90/100

– MORTAL STRIKE

Cooldown tăng từ 4s lên 5.5/5/4.5/4s

>>> Top 3 siêu Carry được ưa chuộng nhất bởi các Gosu ở meta hiện tại là ai?