AOE : AOE: GTV PLUS CHAMPION 2020 Shang TD Chạm 3 Bùi Trọng Hoàng vs Trần Ngọc Đông – Ván 1 | Update 04/2024