: AOE: Vòng Bán Kết 2vs2 Shang HM Chim Sẻ U98 vs Shenlong TTN – Ngày 25 09 2019 | Update 06/2024