Chiến binh chính thức “lên hương” với hàng tá sức mạnh cộng thêm ở ĐTCL phiên bản 11.12 Update 06/2024

Những thay đổi rất đáng chú ý trong ĐTCL 11.12

Cập nhật về tướng

Tướng 2 tiền

 • Kennen: Sát thương tăng từ 150/200/325 => 150/225/350.
 • Soraka: Năng lượng tiêu hao tăng từ 35/35/50% => 35%.
 • Varus: Sát thương giảm từ 150/160/180% => 145/150/165%.

Tướng 3 tiền

 • Ashe: Sát thương giảm từ 300/500/1000 => 300/450/750.
 • Katarina:
  • Sát thương phi dao giảm từ 200/250/420 => 180/250/420.
  • Sát thương lần nhảy thứ 2 giảm từ 100/125/210 => 90/125/210.
 • Leesin: Sát thương giảm từ 250/350/750 => 250/350/700.
 • Yasuo:
  • Sát thương giảm từ  300/400/750 => 280/380/700.
  • Sát thương chuẩn cộng thêm giảm: 30/40/70 => 28/38/70.

Tướng 4 tiền

 • Karma: Sát thương giảm từ  240/300/700 => 230/290/700.

Tướng 6 tiền

 • Teemo: Sát thương giảm: 140/175/666 => 130/160/666.

Cập nhật về tộc/hệ

Thần Sứ

 • % máu hồi phục ở ngưỡng 8 Thần Sứ tăng từ 130% lên 140%.

Quân Đoàn

 • Tốc độ đánh tăng từ 180% lên 195% ở ngưỡng 8 Quân Đoàn.

Ma Sứ

 • 6 Ma Sứ: Sát thương tăng từ 40 => 45%.
 • 8 Ma Sứ: Sát thương tăng từ 50 => 60%.

Cung Thủ

 • 2 Cung Thủ: Tốc đánh cộng thêm tăng: 70% => 75%.

Thiên Thần

 • Giáp/kháng phép tăng từ 90 => 100 ở ngưỡng 9 Thiên Thần.
 • Sức mạnh kĩ năng tăng từ 90 => 100% ở ngưỡng 9 Thiên Thần.

Tái Tạo

 • Máu/Năng lượng hồi ở ngưỡng 6 Tái Tạo giảm từ 10% => 9%.

Chiến Binh

 • Lá chắn tăng từ 40% => 45% ở mốc 6 Chiến Binh và 60% => 75% với mốc 9 Chiến Binh.
 • Sát thương cộng thêm tăng từ 10 => 12 với mốc 9 Chiến Binh.

Trên đây là một số thay đổi trong phiên bản 11.13 của ĐTCL. Những điều chỉnh này hứa hẹn sẽ mang đến một meta cân bằng hơn. Dự kiến phiên bản 11.13 sẽ cập bến vào ngày 23 tháng 6 sắp tới.

>>> Khám phá trụ sở mới của T1: Hoành tráng, hiện đại, có thể dễ dàng selfie cùng thần tượng và đếm cúp